news

Novinky

 • Päť tipov na zjednodušenie snímača

  Tip 1 - Začnite s nástrojom pre zbernicu V prvom kroku by mal inžinier vykonať prvé pripojenie k senzoru pomocou nástroja pre zbernicu, aby obmedzil neznáme. Nástroj pre zbernicu pripája osobný počítač (PC) k I2C, SPI alebo inému protokolu senzora, ktorý umožňuje senzoru „...
  Čítaj viac
 • Päť tipov na zjednodušenie snímača

  Počet senzorov stúpal po povrchu Zeme a okolo životov ľudí a poskytoval rôzne dátové správy po celom svete. Tieto cenovo priaznivé snímače sú hnacou silou rozvoja internetu vecí (IoT) a naša spoločnosť čelí digitálnej re ...
  Čítaj viac
 • Základné znalosti tutoriálu senzora (6)

  Citlivosť senzora Citlivosť sa týka pomeru zmeny výstupu Δ y k zmene vstupu Δ x pri ustálenej prevádzke snímača. Je to sklon krivky výstupno-vstupnej charakteristiky. Citlivosť S je konštanta, ak existuje lineárny vzťah medzi ...
  Čítaj viac
 • Základné znalosti tutoriálu senzora (5)

  Linearita senzora Skutočný výstup statickej charakteristiky senzora je zvyčajne čiarovou krivkou, nie priamkou. Pri skutočnej práci sa na to, aby mal merač jednotnú hodnotu na stupnici, používa bežná priamka, ktorá predstavuje skutočnú charakteristickú krivku, a čiara ...
  Čítaj viac
 • Základné znalosti tutoriálu senzora (4)

  Dynamika snímača Tzv. Dynamická charakteristika sa vzťahuje na charakteristiku výstupu snímača pri zmene vstupu. V praxi sa dynamické charakteristiky snímača často vyjadrujú ako reakcia na určité štandardné vstupné signály. Je to preto, lebo senzorR ...
  Čítaj viac
 • Základné znalosti tutoriálu senzora (3)

  Statická charakteristika snímača Statická charakteristika snímača súvisí so statickým vstupným signálom, výstupom snímača a vstupom. Pretože vstup a výstup sú v tomto okamihu nezávislé od času, vzťah medzi nimi, to znamená statické charakteristiky ...
  Čítaj viac
 • Základné znalosti tutoriálu senzora (2)

  Klasifikácia senzorov V súčasnosti neexistuje jednotná metóda klasifikácie senzorov, ale bežne sa používajú tieto tri typy: 1. Podľa fyzikálnej veličiny senzora je možné ho rozdeliť na senzory ako posun, sila, rýchlosť, teplota, prietok a zloženie plynu ....
  Čítaj viac
 • Základné vedomosti o návode senzora

  Základné informácie o výučbe senzora Definícia senzora Národná norma GB7665-87 definuje senzor ako: „Prístroj alebo prístroj, ktorý je možné merať a prevádzať na použiteľný signál podľa určitého pravidla, obvykle zloženého z citlivých komponentov a konverzných komponentov“. Senzor detekuje ...
  Čítaj viac
 • Úvod do všeobecnej terminológie senzorov (6)

  26. Vlastná rýchlosť Ak nie je žiadny odpor, sloboda snímača (bez vonkajšej sily) kmitá rýchlosť. 27. Odozva Charakteristika, ktorá sa meria a mení v čase výstupu. 28. Kompenzačný teplotný rozsah Umožňuje snímaču udržiavať teplotný rozsah kompenzovaný ...
  Čítaj viac
 • Úvod do všeobecnej terminológie senzorov (5)

  20. Posun citlivosti Zmena sklonu kalibračnej krivky v dôsledku zmeny citlivosti. 21. Posun tepelnej citlivosti Posun citlivosti v dôsledku zmien citlivosti. 22. Tepelný posun nuly Nulový posun v dôsledku zmien teploty okolia. 23. Linearita Miera, do akej ...
  Čítaj viac
 • Úvod do všeobecnej terminológie senzorov (4)

  14. Nulový výstup V podmienkach mesta sa výstup senzora meria ako nula. 15. Lag Maximálny rozdiel, ktorý sa vyskytuje na výstupe, keď sa nameraná hodnota zvyšuje a znižuje v stanovenom rozsahu. 16. Neskoré Časové oneskorenie zmeny výstupného signálu relatívne t ...
  Čítaj viac
 • Úvod do všeobecnej terminológie senzorov (3)

  8. Nulová poloha Stav, v ktorom je minimalizovaná absolútna hodnota výstupu, napríklad rovnovážny stav. 9. Stimulácia Externá energia (napätie alebo prúd) použitá na zabezpečenie správneho fungovania snímača. 10. Maximálna motivácia Maximálna hodnota budiaceho napätia alebo prúdu, ktorá môže ...
  Čítaj viac
12345 Ďalej> >> Strana 1/5